Gravesøknader i Rana kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Rana kommune

Graving i Rana kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes ledningsportalen.no

For nærmere informasjon se www.rana.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146
Søknad Sakstittel Arbeidstype Veinavn Entreprenør Start Slutt
18/60 nbr Arbeidstillatelse Finsetveien VM RANA AS 22.05.2018 30.10.2022
19/114 Fiberarbeid Arbeidstillatelse Søderlundmyra FOTECH AS 28.06.2019 27.06.2021
20/55 Petter Grubens Gate 5 Gravearbeid Petter Grubens gate VM RANA AS 04.05.2020 30.07.2021
20/74 G/S vei Brennåsen Gravearbeid Brennåsveien ØIJORD & AANES ENTREPRENØRFORRETNING AS 25.05.2020 29.10.2021
20/99 Nye gruben barneskole Arbeidstillatelse TRE OG BETONG AS 04.06.2020 13.08.2021
20/300 P28 Gravearbeid Sankthansveien OSPAS AS 14.09.2020 11.06.2021
20/343 Sjonhagenveien gnr 192 bnr 41 Gravearbeid Sjonhagenveien NILSEN HARRY A 09.11.2020 01.06.2021
20/372 Revelmyra BRL drenering Arbeidstillatelse Revelmyra VM RANA AS 26.10.2020 25.06.2021
20/382 Tjærahågen 42 og 44 Gravearbeid Tjærahågen OSPAS AS 28.10.2020 30.07.2021
20/383 bergmannsveien 12 Gravearbeid Bergmannsveien ØIJORD & AANES ENTREPRENØRFORRETNING AS 29.10.2020 01.11.2021
20/388 Lars Meyersgate 23-25 Gravearbeid Lars meyersgate OSPAS AS 18.11.2020 31.12.2021
20/393 Defekt avløp Gravearbeid Ågheimveien FOTECH AS 16.11.2020 14.05.2021
20/417 VVA gruben Del 1 Gravearbeid Lilleåsen ØIJORD & AANES ENTREPRENØRFORRETNING AS 14.12.2020 30.04.2021
21/13 Generell skiltplan for enkle jobber 2021 Arbeidstillatelse Myraveien RANA KOMMUNE 01.01.2021 31.12.2021
21/20 Strandgata 28. Riving Gravearbeid Strandgata HJH FJELL OG ANLEGGSENTREPRENØR AS 15.02.2021 30.06.2021
21/46 Jektneset Bane Nor Gravearbeid Steinbekkhaugveien GRUNNPARTNER AS 22.03.2021 30.04.2021
21/49 Skoleallen Gravearbeid Skoleaallen UNIMASKIN AS 07.04.2021 30.04.2021
21/50 henge opp folie på vinduer nordland teater Arbeidstillatelse Rådhusalleen ID REKLAME AS 01.03.2021 31.12.2021
21/51 VVA gruben Del 1 Gravearbeid Vasaveien ØIJORD & AANES ENTREPRENØRFORRETNING AS 06.04.2021 29.10.2021
21/55 Ferda Gravearbeid Bedriftsgata OSPAS AS 12.04.2021 29.10.2021