Gravesøknader i Rana kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Rana kommune

Graving i Rana kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes www.gravemelding.no

For nærmere informasjon se www.rana.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146
Adressesøk

Søknadsinformasjon

Søknad 19/198
Entreprenør VM RANA AS
Start 04.09.2019
Slutt 30.07.2020
Arbeidstype Gravearbeid
Berørte veier Lilleåsen 14 -36
Falkflåget 11 -41
Søknad gjelder Vannledning, Avløpsledning, Overvannsledning

Saksinformasjon

Sakstype Gravetillatelse
Registrert 29.08.2019
Tittel P22 Rehabilitering Lilleåsen
Byggherre
Organisasjon: RANA KOMMUNE (orgnr.: 872418032)
Kontaktperson: Tine Solbakk (tlf.: 95254099)
Stedsansvarlig
Ansvarshavende
Morten Nikolaisen (tlf.: 41429463)