Gravesøknader i Rana kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Rana kommune

Graving i Rana kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes www.gravemelding.no

For nærmere informasjon se www.rana.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146
Adressesøk

Søknadsinformasjon

Søknad 19/265
Entreprenør ØIJORD & AANES ENTREPRENØRFORRETNING AS
Start 27.11.2019
Slutt 31.07.2020
Arbeidstype Gravearbeid
Berørte veier Terminalveien 2 -24
Søknad gjelder Vannledning, Avløpsledning, Overvannsledning

Saksinformasjon

Sakstype Gravetillatelse
Registrert 26.11.2019
Tittel OV.SP.V til Navbygget
Byggherre
Organisasjon: STIK EIENDOM AS (orgnr.: 979620640)
Kontaktperson: Freddy Olsen (tlf.: 91708720)
Stedsansvarlig
Hugo Hoem (tlf.: 91574514)
Ansvarshavende
Idar Helløy (tlf.: 48262950)