Gravesøknader i Rana kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Rana kommune

Graving i Rana kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes www.gravemelding.no

For nærmere informasjon se www.rana.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146
Adressesøk

Søknadsinformasjon

Søknad 20/6
Entreprenør ID REKLAME AS
Start 01.01.2020
Slutt 31.12.2020
Arbeidstype Arbeidstillatelse
Berørte veier rådhusalleen 1 -1
Søknad gjelder Lift

Saksinformasjon

Sakstype Arbeidstillatelse
Registrert 13.01.2020
Tittel nordland teater
Byggherre
Kontaktperson: tina ditlefsen (tlf.: 45699523)
Stedsansvarlig
Ansvarshavende
rune johnsen (tlf.: 41532055)