Gravesøknader i Rana kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Rana kommune

Graving i Rana kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes www.gravemelding.no

For nærmere informasjon se www.rana.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146
Adressesøk

Søknadsinformasjon

Søknad 20/22
Entreprenør MAGNE OPLAND AS
Start 09.03.2020
Slutt 01.11.2020
Arbeidstype Gravearbeid
Berørte veier Lars Meyers gate 24
Søknad gjelder Overvannsledning, Annet

Saksinformasjon

Sakstype Gravetillatelse
Registrert 03.03.2020
Tittel Nordlands parken Talvikoparken
Byggherre
Organisasjon: RANA KOMMUNE (orgnr.: 872418032)
Kontaktperson: Berit Kalstad (tlf.: 90181502)
Stedsansvarlig
Simon Johansen (tlf.: 93830176)
Ansvarshavende
Stian Sæterstad (tlf.: 95828353)