Gravesøknader i Rana kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Rana kommune

Graving i Rana kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes ledningsportalen.no

For nærmere informasjon se www.rana.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146
Adressesøk

Søknadsinformasjon

Søknad 20/300
Entreprenør OSPAS AS
Start 14.09.2020
Slutt 11.06.2021
Arbeidstype Gravearbeid
Berørte veier Sankthansveien 1 -5
Søknad gjelder Rørpressing/-boring, Vannledning, Overvannsledning, Kummer, Trekkerør

Saksinformasjon

Sakstype Gravetillatelse
Registrert 09.09.2020
Tittel P28
Byggherre
Organisasjon: RANA KOMMUNE TEKNISK ETAT (orgnr.: 993288454)
Kontaktperson: Tine Solbakk (tlf.: 95254099)
Stedsansvarlig
Viktor Fjellheim (tlf.: 91562628)
Ansvarshavende
Kay kjeldsen (tlf.: 97776509)
Kay Kjeldsen (tlf.: 97776509)