Gravesøknader i Rana kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Rana kommune

Graving i Rana kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes ledningsportalen.no

For nærmere informasjon se www.rana.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146
Adressesøk

Søknadsinformasjon

Søknad 20/382
Entreprenør OSPAS AS
Start 28.10.2020
Slutt 30.07.2021
Arbeidstype Gravearbeid
Berørte veier Tjærahågen 42 -45
Søknad gjelder Overvannsledning, Annet

Saksinformasjon

Sakstype Gravetillatelse
Registrert 26.10.2020
Tittel Tjærahågen 42 og 44
Byggherre
Kontaktperson: Roger Svartvatn (tlf.: 99705974)
Stedsansvarlig
Edvardas Laukevicius (tlf.: 46376126)
Ansvarshavende
Kjell-ivan Pedersen (tlf.: 91887500)