Gravesøknader i Rana kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Rana kommune

Graving i Rana kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes ledningsportalen.no

For nærmere informasjon se www.rana.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146
Adressesøk

Søknadsinformasjon

Søknad 20/393
Entreprenør FOTECH AS
Start 16.11.2020
Slutt 14.05.2021
Arbeidstype Gravearbeid
Berørte veier Ågheimveien 13 -16
Søknad gjelder Avløpsledning, Overvannsledning

Saksinformasjon

Sakstype Gravetillatelse
Registrert 15.11.2020
Tittel Defekt avløp
Byggherre
Kontaktperson: Bjørnar Hundnes (tlf.: 97571552)
Stedsansvarlig
Steffen Flatås (tlf.: 99540090)
Ansvarshavende
Bjørnar Hundnes (tlf.: 97571552)