Gravesøknader i Rana kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Rana kommune

Graving i Rana kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes ledningsportalen.no

For nærmere informasjon se www.rana.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146
Adressesøk

Søknadsinformasjon

Søknad 21/350
Entreprenør GRUNNPARTNER AS
Start 11.11.2021
Slutt 24.06.2022
Arbeidstype Gravearbeid
Berørte veier Fairbanksveien 1 -8A
Søknad gjelder El-kabel

Saksinformasjon

Sakstype Gravetillatelse
Registrert 12.11.2021
Tittel Kabelfeil Fairbanksveien 1 - 5 Lavspent
Byggherre
Organisasjon: Linea AS (orgnr.: 917424799)
Kontaktperson: (tlf.: 91590152)
Stedsansvarlig
Fredrik Dahl (tlf.: 95452908)
Ansvarshavende
Lars Erik Feragen (tlf.: 90554894)