Gravesøknader i Rana kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Rana kommune

Graving i Rana kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes ledningsportalen.no

For nærmere informasjon se www.rana.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146
Adressesøk

Søknadsinformasjon

Søknad 21/360
Entreprenør RAMBØLL NORGE AS
Start 30.11.2021
Slutt 31.01.2022
Arbeidstype Gravearbeid
Berørte veier Brennåsveien 114 -173
Bjynnlia 2 -8
Søknad gjelder Grunnboring

Saksinformasjon

Sakstype Gravetillatelse
Registrert 25.11.2021
Tittel Ny lufthavn Mo i Rana Brennåsvegen
Byggherre
Organisasjon: AVINOR AS (orgnr.: 985198292)
Kontaktperson: Rune Angeltveit (tlf.: 93008307)
Stedsansvarlig
Odd Einar Rundmo (tlf.: 97540707)
Ansvarshavende
Kjersti Bø (tlf.: 92400534)