Gravesøknader i Rana kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Rana kommune

Graving i Rana kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes ledningsportalen.no

For nærmere informasjon se www.rana.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146
Adressesøk

Søknadsinformasjon

Søknad 22/69
Entreprenør FORSMO MASKINER & TRANSPORT AS
Start 03.06.2022
Slutt 01.09.2023
Arbeidstype Gravearbeid
Berørte veier Liaveien 13 -18
Søknad gjelder Vannledning, Avløpsledning, Overvannsledning, El-kabel, Fiber/bredbånd, Annet

Saksinformasjon

Sakstype Gravetillatelse
Registrert 03.06.2022
Tittel Liaveien 18
Byggherre
Kontaktperson: Kenneth Forsmo (tlf.: 90056335)
Stedsansvarlig
Kenneth Forsmo (tlf.: 90056335)
Ansvarshavende
Ketil Forsmo (tlf.: 97510416)