Graving i Rana kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes www.gravemelding.no

For nærmere informasjon se www.rana.kommune.no
Søknader
Vis søknader:
Søknad Sakstittel Arbeidstype Veinavn Entreprenør Start Slutt
18/88 Fasade Kirkegt. 9 2018 Arbeidstillatelse Kirkegt SOLUM EIENDOMSUTVIKLING AS 20.06.2018 21.08.2018
18/93 Andreas Markussons vei 11 Gravearbeid Andreas Markussons vei OSPAS AS 01.06.2018 31.08.2018
18/96 Ombygging Ranahallen Gravearbeid Øvre Idrettsvei VM RANA AS 07.06.2018 31.08.2018
18/99 Fibergrøft for Signal Bredbånd Gravearbeid Kongsveien STEFFEN FLATÅS AS 11.06.2018 30.07.2018
18/101 Nordlandsveien Gravearbeid Kaialundveien UNIMASKIN AS 11.06.2018 30.11.2018
18/104 sjøveien 5 Gravearbeid Sjøveien BRÅTEN EINAR 20.06.2018 31.07.2018
18/117 P-plass Søndre gate Gravearbeid søndre gate OSPAS AS 19.06.2018 28.09.2018
18/119 Generell Arbeidstillatelse for Mo og Omegn Arbeidstillatelse Søderlundmyra FOTECH AS 28.06.2018 27.06.2019
18/125 Fiber Stibergan Gravearbeid Stibergan FORSMO MASKINER & TRANSPORT AS 26.06.2018 28.09.2018
18/126 Fiber Labakken Gravearbeid Labakken FORSMO MASKINER & TRANSPORT AS 26.06.2018 28.09.2018
18/128 Fiber Alterneset Gravearbeid Alternesveien FORSMO MASKINER & TRANSPORT AS 26.06.2018 28.09.2018
18/129 Skjennerell plan for innmåling av stikkrenner Arbeidstillatelse Skogbrynet RANA KOMMUNE BYDRIFT 26.06.2018 31.12.2018
18/131 Brakkerigg Mo Ungdomsskole Gravearbeid Johan Nygaardsvolds gate FORSMO MASKINER & TRANSPORT AS 27.06.2018 27.07.2018
18/134 Rehabilitering av avløp, drenering ,mv Gravearbeid Svartisgata EVENS VED OG BIOVARME - EVEN KRISTIANSEN 10.07.2018 17.07.2018
18/135 Graving for kobling av trekkerør Gravearbeid Sjøveien STEFFEN FLATÅS AS 03.07.2018 24.07.2018
18/136 Vallagården Arbeidstillatelse petter dass gate ØSTBØ AS 09.07.2018 20.07.2018
18/137 Vegmerking Arbeidstillatelse AUFLES VEIMERKING 04.07.2018 01.12.2018
18/140 Tett avløp AEO Nordland Gravearbeid Mellomvika OSPAS AS 05.07.2018 27.07.2018
18/141 marcustranes gate 13 Gravearbeid Marcus Thranes gate BRÅTEN EINAR 06.07.2018 20.07.2018
18/142 Fibergrøft for Signal Bredbånd Gravearbeid Langbergan STEFFEN FLATÅS AS 10.07.2018 31.08.2018
18/144 Fibergrøft for Signal Bredbånd Gravearbeid Alf A. Øverlis vei STEFFEN FLATÅS AS 13.07.2018 30.09.2018
18/145 Vannlekkasje Gravearbeid Vokterveien OSPAS AS 11.07.2018 24.08.2018
< 1 2
©2018 Geomatikk as