Graving i Rana kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes www.gravemelding.no

For nærmere informasjon se www.rana.kommune.no
Søknader
Vis søknader:
Søknad Sakstittel Arbeidstype Veinavn Entreprenør Start Slutt
15/264 1833-853540 Gravearbeid SØDERLUNDMYRA OSPAS AS 16.12.2016 31.12.2017
16/63 1833-864591 Arbeidstillatelse OLE TOBIAS OLSENS GATE BOLT CONSTRUCTION AS 18.04.2016 18.12.2017
16/65 1833-864763 Gravearbeid OLE TOBIAS OLSENS GATE BOLT CONSTRUCTION AS 18.04.2016 18.12.2017
16/303 Selfors Omsorgsbolig Arbeidstillatelse Selforsveien OSPAS AS 14.09.2016 14.12.2018
16/307 Kantklipp, og staking Arbeidstillatelse RANA KOMMUNE 21.09.2016 31.12.2017
16/408 kummarbeide Arbeidstillatelse ALMVEIEN RANA KOMMUNE 07.12.2016 01.01.2018
16/411 stenging og åpning av sluser Arbeidstillatelse storgata RANA KOMMUNE 07.12.2016 01.01.2018
16/415 vannlekasjegraving generell Gravearbeid RAHEVEIEN RANA KOMMUNE 15.12.2016 01.01.2018
16/417 Byhagen Gravearbeid LÆRER ASPHAUGS VEI OSPAS AS 02.01.2017 31.12.2017
16/418 Byhagen Riggplass Gravearbeid HANS NILSEN HAUGES VEI OSPAS AS 02.01.2017 31.12.2017
17/9 Søknad varlsingsplan 2017 Arbeidstillatelse CAVERION NORGE AS 09.01.2017 31.12.2017
17/24 Selfors Omsorgsbolig VA Gravearbeid SELFORSVEIEN OSPAS AS 03.02.2017 01.12.2017
17/25 P17, Øvre Steinbakken Gravearbeid ØVRE STEINBAKKEN OSPAS AS 06.02.2017 30.11.2017
17/49 P19 2017 Gravearbeid Revelheigata / Skolealeen OSPAS AS 27.03.2017 24.11.2017
17/51 P19 2017 Skolealeen Gravearbeid skolealleen OSPAS AS 15.05.2017 30.11.2017
17/52 Generelplan Arbeidstillatelse ASFALTVERKET MO AS 17.04.2017 22.12.2017
17/53 P 19 Svenskveien 2017 Gravearbeid SVENSKVEIEN OSPAS AS 29.03.2017 30.11.2017
17/150 rana Gravearbeid LÆRER ASPHAUGS VEI OSPAS AS 26.06.2017 31.12.2017
17/155 Skoging ved kommual veg lav hastighet Arbeidstillatelse MYRAVEIEN RANA KOMMUNE 23.06.2017 31.12.2017
17/163 Fiberarbeid Arbeidstillatelse Søderlundmyra M. LINDHOM LINJE OG KABEL AS 28.06.2017 27.06.2018
17/186 Tomtearbeid Langbergan 46 Gravearbeid LANGBERGAN VM RANA AS 24.07.2017 30.11.2017
17/191 Grunnarbeid Thora Meyers gate 22 Gravearbeid THORA MEYERS GATE FORSMO MASKINER & TRANSPORT AS 07.08.2017 21.12.2018
17/199 Fjernvarme - Selforsveien del 2 Gravearbeid SELFORSVEIEN OSPAS AS 08.08.2017 24.11.2017
17/225 generel plan asfaltering Arbeidstillatelse NORDLANDSVEIEN ASFALTVERKET MO AS 26.08.2017 31.12.2017
17/236 Olderveien 15 Gravearbeid OLDERVEIEN OSPAS AS 01.09.2017 01.06.2018
1 2 >
©2017 Geomatikk as