Graving i Rana kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes www.gravemelding.no

For nærmere informasjon se www.rana.kommune.no
Søknader
Vis søknader:
Søknad Sakstittel Arbeidstype Veinavn Entreprenør Start Slutt
16/303 Selfors Omsorgsbolig Arbeidstillatelse Selforsveien OSPAS AS 14.09.2016 14.12.2018
17/1 Skilevollen 25- 27 Gravearbeid SKILLEVOLLEN ØIJORD & AANES ENTREPRENØRFORRETNING AS 02.01.2017 22.06.2018
17/163 Fiberarbeid Arbeidstillatelse Søderlundmyra M. LINDHOM LINJE OG KABEL AS 28.06.2017 27.06.2018
17/183 forstøtningsmur skilevollen25-27 Gravearbeid SKILLEVOLLEN ØIJORD & AANES ENTREPRENØRFORRETNING AS 17.07.2017 11.08.2018
17/186 Tomtearbeid Langbergan 46 Gravearbeid LANGBERGAN VM RANA AS 24.07.2017 30.07.2018
17/189 Skillevollen 25-27 Gravearbeid skillevollen ØIJORD & AANES ENTREPRENØRFORRETNING AS 07.08.2017 22.06.2018
17/191 Grunnarbeid Thora Meyers gate 22 Gravearbeid THORA MEYERS GATE FORSMO MASKINER & TRANSPORT AS 07.08.2017 21.12.2018
17/236 Olderveien 15 Gravearbeid OLDERVEIEN OSPAS AS 01.09.2017 01.06.2018
17/244 Lyngheim Borettslag - 16729 Heisprosjekt Arbeidstillatelse SAGBAKKEN MBA ENTREPRENØR AS 07.09.2017 31.01.2018
17/266 DRENERING Gravearbeid Lærer Asphaugs vei OSPAS AS 20.09.2017 28.12.2018
17/274 Gatelys Gravearbeid Toranesgata NORDLAND ENTREPRENØR AS 02.10.2017 30.06.2018
17/289 Grunnarbeid til hus Gravearbeid Heimestengmyra FORSMO MASKINER & TRANSPORT AS 12.10.2017 15.10.2018
17/310 Grunnarbeid Langbergan 32 Gravearbeid Langbergan VM RANA AS 01.11.2017 31.08.2018
17/312 Gatelys Gravearbeid Kvernkroken NORDLAND ENTREPRENØR AS 30.10.2017 30.06.2018
17/338 nytt VA til K2 Gravearbeid Søndre gate ØIJORD & AANES ENTREPRENØRFORRETNING AS 04.12.2017 28.02.2018
18/2 Oppgraving og reparasjon av trekke kum fiber Grannesveien Gravearbeid Grannesveien VM RANA AS 05.01.2018 15.06.2018
18/5 Skifte av fiberkum Gravearbeid Kvernkroken FORSMO MASKINER & TRANSPORT AS 16.01.2018 09.02.2018
©2018 Geomatikk as