Gravesøknader i Rana kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Rana kommune

Graving i Rana kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes www.gravemelding.no

For nærmere informasjon se www.rana.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146
Søknad Sakstittel Arbeidstype Veinavn Entreprenør Start Slutt
20/55 Petter Grubens Gate 5 Gravearbeid Petter Grubens gate VM RANA AS 04.05.2020 30.07.2021
20/58 Stillas Teaterbygget Arbeidstillatelse rådhusalleen NORDLAND ENTREPRENØR AS 06.05.2020 05.06.2020
20/61 Gruben Skole Gravearbeid Revelheigata ØIJORD & AANES ENTREPRENØRFORRETNING AS 18.05.2020 29.05.2020
20/63 Skifte av vann og avløp Ranheimgata 32 Gravearbeid Ranheimgata FORSMO MASKINER & TRANSPORT AS 11.05.2020 29.05.2020
20/64 Fiber Sankthansveien 2 Gravearbeid Sankthansveien FORSMO MASKINER & TRANSPORT AS 08.05.2020 26.06.2020
20/65 Fiber Båsmobakken Barnehage Gravearbeid Gamle Nesnaveien FORSMO MASKINER & TRANSPORT AS 11.05.2020 29.05.2020
20/66 Avløpsrør Gravearbeid Kveldsolgata LEITEN MASKIN AS 18.05.2020 07.06.2020
20/69 Øvre Idrettsvei 2 Gravearbeid Øvre Idrettsvei TANGEN UTEANLEGG AS 15.05.2020 26.06.2020
20/70 Rep høyspentkabel Gravearbeid Myraveien FORSMO MASKINER & TRANSPORT AS 13.05.2020 29.05.2020
20/73 fibergrøft signal bredbånd Gravearbeid Steinbekkhaugveien FOTECH AS 18.05.2020 29.05.2020
20/74 G/S vei Brennåsen Gravearbeid Brennåsveien ØIJORD & AANES ENTREPRENØRFORRETNING AS 25.05.2020 29.10.2021
20/76 Strandgata 12 Gravearbeid Strandgata UNIMASKIN AS 27.05.2020 18.06.2020
20/77 Vonstad Gravearbeid Roald Amundsens gate TANGEN UTEANLEGG AS 25.05.2020 13.07.2020
20/78 Gjerde Mo i Rana godsterminal Gravearbeid Midtre gate TOJO AS 26.05.2020 20.06.2020
20/80 Reparasjon av vanntilkobling (anboring) på hovedledning Gravearbeid Krokveien FJELLVANG UTEANLEGG AS 27.05.2020 29.05.2020
Viser 26 - 40 av 40 < 1 2