Gravesøknader i Rana kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Rana kommune

Graving i Rana kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes ledningsportalen.no

For nærmere informasjon se www.rana.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146
Søknad Sakstittel Arbeidstype Veinavn Entreprenør Start Slutt
18/12 Generell plan 2021 Arbeidstillatelse Gamle Nesnaveien RANA KOMMUNE 06.02.2018 31.12.2021
18/60 nbr Arbeidstillatelse Finsetveien VM RANA AS 22.05.2018 30.10.2022
20/74 G/S vei Brennåsen Gravearbeid Brennåsveien ØIJORD & AANES ENTREPRENØRFORRETNING AS 25.05.2020 29.10.2021
20/372 Revelmyra BRL drenering Arbeidstillatelse Revelmyra VM RANA AS 26.10.2020 29.10.2021
20/383 bergmannsveien 12 Gravearbeid Bergmannsveien ØIJORD & AANES ENTREPRENØRFORRETNING AS 29.10.2020 01.11.2021
20/388 Lars Meyersgate 23-25 Gravearbeid Lars meyersgate OSPAS AS 18.11.2020 31.12.2021
21/13 Generell skiltplan for enkle jobber 2021 Arbeidstillatelse Myraveien RANA KOMMUNE 01.01.2021 31.12.2021
21/20 Strandgata 28. Riving Gravearbeid Strandgata HJH FJELL OG ANLEGGSENTREPRENØR AS 15.02.2021 30.11.2021
21/50 henge opp folie på vinduer nordland teater Arbeidstillatelse Rådhusalleen ID REKLAME AS 01.03.2021 31.12.2021
21/51 VVA gruben Del 1 Gravearbeid Vasaveien ØIJORD & AANES ENTREPRENØRFORRETNING AS 06.04.2021 29.10.2021
21/55 Ferda Gravearbeid Bedriftsgata OSPAS AS 12.04.2021 29.10.2021
21/64 Generell arbeidsvarslingsplan Arbeidstillatelse Fridtjof Nansens gate SIGNAL BREDBÅND AS 20.04.2021 20.04.2022
21/104 Kirkegata 7 Gravearbeid Kirkegata OSPAS AS 10.05.2021 21.10.2022
21/125 Graving fiber for Signal, Sagbakken 1 Gravearbeid Lyngheim HELGELAND MULTISERVICE AS 24.05.2021 31.10.2021
21/130 Lemoen og Kvernkroken Gravearbeid Kvernkroken UNIMASKIN AS 31.05.2021 25.10.2021
21/131 Fibergraving Signal, Hammerveien (camping) Gravearbeid Hammerveien HELGELAND MULTISERVICE AS 31.05.2021 31.10.2021
21/142 Skillevollen høydebasseng Gravearbeid Øyjordsveien MAGNE OPLAND AS 07.06.2021 01.11.2021
21/187 Sagheia - Granset Kabelanlegg, nettstasjon og stolper Gravearbeid Gnr/Bnr: 93/4, Gnr/Bnr: 50/44, Gnr/Bnr: 50/49 GRUNNPARTNER AS 07.07.2021 26.11.2021
21/192 Felleskjøpet nybygg Gravearbeid Søderlundmyra HJH FJELL OG ANLEGGSENTREPRENØR AS 12.07.2021 31.05.2022
21/197 Røvassdal - Plurheia Del 1 Gravearbeid Gnr/Bnr: 50/13, Gnr/Bnr: 49/4, Gnr/Bnr: 49/1, Gnr/Bnr: 49/14, Gnr/Bnr: 50/90, Gnr/Bnr: 50/12, Gnr/Bnr: 50/9 GRUNNPARTNER AS 14.07.2021 25.11.2022
21/204 fibergrøft signal bredbånd Gravearbeid Nygata, Kvernkroken, Kvernengbakken FOTECH AS 02.08.2021 22.10.2021
21/217 Hasselboms vei Gravearbeid Hasselboms vei VM RANA AS 17.08.2021 10.12.2021
21/219 Del 8 Steinknuser Hauahei - Hauahei Ren Gravearbeid Gnr/Bnr: 95/12, Gnr/Bnr: 112/4 GRUNNPARTNER AS 23.08.2021 28.10.2022
21/220 6372 Del 13 Svartisdalveien Bjørnå - Asphaugmo Gravearbeid Svartisdalveien GRUNNPARTNER AS 23.08.2021 28.10.2022
21/227 Sparebanken 1 Helgeland Arbeidstillatelse Jernbanegata, Nytorget TRE OG BETONG AS 23.08.2021 30.06.2022
Viser 1 - 25 av 38 1 2 >