Gravesøknader i Rana kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Rana kommune

Graving i Rana kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes www.gravemelding.no

For nærmere informasjon se www.rana.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146
Søknad Sakstittel Arbeidstype Veinavn Entreprenør Start Slutt
18/12 Generell plan 2018 Arbeidstillatelse Gamle Nesnaveien RANA KOMMUNE 06.02.2018 01.01.2020
18/60 nbr Arbeidstillatelse Finsetveien VM RANA AS 22.05.2018 30.10.2022
18/351 Utgraving, borring og sprening av tomt Skolegata 33 Gravearbeid Skolegata VM RANA AS 02.01.2019 31.12.2019
19/13 Generell plan for lett skoging langs kommunal veg Arbeidstillatelse Myraveien RANA KOMMUNE 01.02.2019 01.01.2020
19/14 foliering/montering folie på norland teater Arbeidstillatelse rådhusalleen ID REKLAME AS 30.01.2019 30.12.2019