Gravesøknader i Rana kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Rana kommune

Graving i Rana kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes www.gravemelding.no

For nærmere informasjon se www.rana.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146
Adressesøk

Søknadsinformasjon

Søknad 19/50
Entreprenør OSPAS AS
Start 08.05.2019
Slutt 28.08.2020
Arbeidstype Gravearbeid
Berørte veier Kaialundveien 9 -24
Søknad gjelder Vannledning, Avløpsledning, Overvannsledning, Kummer, Fjernvarme

Saksinformasjon

Sakstype Gravetillatelse
Registrert 07.05.2019
Tittel Studentboliger
Byggherre
Organisasjon: NORD STUDENTSAMSKIPNAD (orgnr.: 951103217)
Kontaktperson: Geir Abel Jensen (tlf.: 90160056)
Stedsansvarlig
Edvardas (tlf.: 46376126)
Ansvarshavende
Kjell-Ivan (tlf.: 91887500)