Gravesøknader i Rana kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Rana kommune

Graving i Rana kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes www.gravemelding.no

For nærmere informasjon se www.rana.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146
Adressesøk

Søknadsinformasjon

Søknad 19/160
Entreprenør RUNE PEDERSEN
Start 05.08.2019
Slutt 05.06.2020
Arbeidstype Gravearbeid
Berørte veier Svenskveien 112 -112
Søknad gjelder Vannledning, Avløpsledning, Overvannsledning

Saksinformasjon

Sakstype Gravetillatelse
Registrert 31.07.2019
Tittel Grunnarbeid for bolig
Byggherre
Organisasjon: ZAR EIENDOM AS (orgnr.: 990893047)
Kontaktperson: Roger Håkonsen (tlf.: 97011787)