Gravesøknader i Rana kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Rana kommune

Graving i Rana kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes www.gravemelding.no

For nærmere informasjon se www.rana.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146
Adressesøk

Søknadsinformasjon

Søknad 20/40
Entreprenør FORSMO MASKINER & TRANSPORT AS
Start 14.04.2020
Slutt 29.05.2020
Arbeidstype Gravearbeid
Berørte veier Kvernkroken 1 -63
Søknad gjelder Fiber/bredbånd

Saksinformasjon

Sakstype Gravetillatelse
Registrert 14.04.2020
Tittel Kabelfeil Kvernkroken 1
Byggherre
Organisasjon: TELENOR ASA (orgnr.: 982463718)
Kontaktperson: Roger Israelsen (tlf.: 95773433)
Stedsansvarlig
Fredrik Johansen (tlf.: 41552220)
Ansvarshavende
Stian Gulla (tlf.: 41632802)