Gravesøknader i Rana kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Rana kommune

Graving i Rana kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes ledningsportalen.no

For nærmere informasjon se www.rana.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146
Adressesøk

Søknadsinformasjon

Søknad 22/27
Entreprenør FORSMO MASKINER & TRANSPORT AS
Start 22.04.2022
Slutt 31.07.2023
Arbeidstype Gravearbeid
Berørte veier Sportsalleen 15 -34
Søknad gjelder Vannledning, Avløpsledning, Overvannsledning, Annet

Saksinformasjon

Sakstype Gravetillatelse
Registrert 22.04.2022
Tittel HYSK Ambulansegarasje
Byggherre
Organisasjon: HELGELANDSSYKEHUSET HF (orgnr.: 983974929)
Kontaktperson: (tlf.: 91778960)
Stedsansvarlig
Masts Solbakken (tlf.: 47636680)
Mats Solbakken (tlf.: 47636680)
Ansvarshavende
Ketil Forsmo (tlf.: 97510416)